Térképészet
Térképészet felsőfokon
A Térképészeti Ágazat egyedülállóan az országban a teljes védelmi térképészeti vertikumot felöleli, a repülőgépes, drónos adatfelvételezéstől kezdve a geodéziai, topográfiai feladatokon át a térinformatikai, kartográfiai tevékenységekig. A létrehozott térinformatikai adatbázisok és az azokból generált térképi állományok a Magyar Honvédség és a teljes védelmi szféra feladatait segítik.
Itthon és a nagyvilágban
Aktív résztvevői vagyunk a nemzetközi térinformatikai munkacsoportok (pl. Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program, MGCP) projektjeinek, részt veszünk a világméretű térinformatikai adatbázisok létrehozásában. Vezető nemzetközi szakmai körök tagjaként első kézből értesülünk a legfrissebb fejlesztésekről, innovációkról. Kiemelt jelentőségű munkánk a Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50) elkészítése, amely 1:50 000-es adatsűrűségben tartalmazza az állami alapadatokat. Magyarország teljes területét felölelő adatbázisunk, melyet az egész országra kiterjedő terepi ellenőrzés, felmérés előzött meg, közigazgatási és honvédelmi célú feladatokat szolgál. További feladatunk a DITAB-50 adatbázis fejlesztése, aktualizálása, naprakész 1:25 000-es és 1:10 000-es sűrűségű adatokkal való bővítése. Szoros együttműködésben dolgozunk a légiközlekedési szakhatóságokkal, a HungaroControl Zrt. szakembereivel, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központtal.
Térképeink a Gripenek szolgálatában
Speciális, a Magyar Honvédség JAS 39 Gripen vadászrepülőgépeinek fedélzeti és földi irányítórendszerét kiszolgáló légi navigációs adatbázisokat is készítünk az ICAO- és a NATO-szabványok szerint. A magyar légtérvédelem mellett a nemzetközi feladatokhoz, Szlovénia területére és a balti légtérrendészeti misszióhoz digitális térképészeti adatbázisokat biztosítunk. A digitális termékek mellett analóg, papíralapú térképeket is kiadunk. A DITAB-50 alapadatbázisból készülő topográfiai anyagaink a tervezési, terepi tájékozódási és prezentációs feladatokat támogatják. Félautomata, úgynevezett gyorskartografálási eljárással rövid idő alatt nyomdakész anyagok előállítására vagyunk képesek. E technológia jövőbeni alkalmazása kiemelten fontos az állami térképellátás területén. Számos térképet és térképsorozatot újítunk fel külső vállalkozások számára.

Munkatársaink közigazgatási, közúti és vasúti, speciális NATO-szabvány szerinti térképek előállításban vesznek részt. Megrendeléseink között speciális feladatokat támogató, egyedi igényekre szabott térképek (COVID-19 Honvédelmi Irányító Törzs áttekintő térkép, migrációs útvonaltérkép, vörösiszap-katasztrófa 3D modell) is megtalálhatók.
Térinformatikai adatbázisaink és térképeink
 • Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50)
 • Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (MGCP) adatbázis
 • Tematikus úthálózati és közigazgatási térképek
 • Légiforgalmi térképek (LFC, ICAO, KALIT)
 • Polgári és Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (AIP, MILAIP)
 • Repüléstájékoztató Kiadvány (FLIP)
 • Helikopteres repülési térkép, Eljárástervező Alaptérkép, NATO-szabvány szerinti Hadműveleti Együttműködési Térkép (JOG), Átrepülési Térkép (TFC)
 • Földön, vízen, levegőben
  A HM Zrínyi Nonprofit Kft. Felmérő Ágazata a Magyar Honvédség sokrétű tevékenységéhez szükséges térképészeti adatok, adatállományok, különböző tematikájú adatbázisok létrehozásával és feldolgozásával foglalkozik.
  Professzionális eszközpark
  A terepen történő felmérések gyors és precíz elvégzéséhez a legmagasabb technológiai szintet képviselő műszerparkkal rendelkezünk: geodéziai eszközök (nagy hatótávolságú lézerszkennerek, mérőállomások, műholdas helymeghatározó vevőberendezések, szintezőműszerek), közműkutatáshoz szükséges speciális műszerek (talajradarok, fém- és markerkeresők), valamint folyók, tavak mélységi adatainak meghatározására alkalmas szonárok. Kiemelt feladatunk a Magyar Honvédség laktanyáinak, raktárbázisainak, repülőtereinek nagyméretarányú felmérése. Minden tudással és képességgel rendelkezünk ahhoz, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett haditechnikai eszközökhöz, a fejlesztési területek kivitelezési feladataihoz nélkülözhetetlen digitális térképeket és adatbázisokat szolgáltassunk. Komplex mérnökgeodéziai, mozgásvizsgálati elemzéseket végzünk. Többek között a pincehelyi hídépítés terhelés- vizsgálatát, MH Szolnok Helikopterbázison az üzemanyagtartályok süllyedésmérését, valamint a Hableány sétahajó mentési munkálatai során a Margit híd űrszelvényének vizsgálatát is szakállományunk végezte. Képesek vagyunk milliméteres pontossággal meghatározni az elmozdulás mértékét.

  Magyarország területén több tízezer alappont található. Ezek olyan háromszögelési pontok, melyek koordinátái egy definiált koordináta-rendszerben jelennek meg. Feladatunk a katonailag fontos iránypontok felújítása, pótlása. Ez a munka komoly szakmai kihívást jelent, mert a nehéz fizikai tevékenység és a precíz, nagy pontosságú műszaki ismeretek használatának kombinációját követeli meg.

  2004-ben létrehoztunk egy hazánkban egyedülálló adatbázist (REP-60), amely az ország teljes területén tartalmazza a 60 méternél magasabb akadályokat. A folyamatosan aktualizált alapadattár mind a katonai, mind a polgári repülés számára elengedhetetlen. Ez a tevékenység jogszabályban rögzített feladatunk. A katonai repülőterek és az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér, közismertebb (régi) nevén Központi Gyakorló és Lőtér környezetében lévő 25 méteres akadály-adatbázis (REP-25) honvédelmi célokat szolgál. Ezek az adatok bekerülnek a JAS 39 Gripen vadászrepülőgépek navigációs rendszerébe is.

  Hazánk három katonai repülőterének körzetére elkészítettük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabvány (ICAO ANNEX 15) előírásai szerinti repülésiakadály-adatbázist. Ez a terjedelmes, több ezer oldalas dokumentum tartalmazza az ország összes olyan – természetes és mesterséges – tereptárgyának helyzetét és magasságát, amely a légiforgalom szempontjából jelentőséggel bír. 2020-ban elkészítettük a polgári repülőgépek adatbázísát, aminek folyamatos aktualizálása a jövőben is feladatunk.
  Munkáink

  Geodézia

 • Nagy méretarányú felmérések,
 • Magasságiakadály-adatbázisok,
 • Mozgásvizsgálatok, süllyedésmérés,
 • Illesztőpont- és konstrukciós mérések,
 • Geodéziai szakvélemények készítése,
 • Energetikai tanúsítványok készítése,
 • Hadisírkutatás (Körösmező, Huszt, Técső, Tokaj, Zenta)

  Topográfia

 • DITAB-50 adatbázis létrehozása,
 • Folyamtérképek – Duna, Tisza, Dráva,
 • Ortofotó-településtérképek,
 • Gyakorló- és lőtértérképek

  A hagyományos topográfiai térképek helyét az elmúlt években fokozatosan átvették a digitális térképészeti adatbázisok. Topográfusainknak jelentős szerepük volt a Magyarország NATO-csatlakozását megelőző többéves Térképátalakítási Programban. Részt vettünk az elmúlt évek legnagyobb térképészeti feladatában, a DITAB-50 adatbázis létrehozásában. Sikeres projektjeink közül kiemelkedik Magyarország több mint 60 stratégiailag fontos települése 1:10 000 méretarányú ortofotó alapú térképének és térinformatikai adatbázisának elkészítése. Ebben az utcahálózaton kívül a védelmi szempontból fontos objektumok és a hozzájuk kapcsolódó adatok is szerepelnek. Gyakorló- és lőtértérképeket, hajózást támogató folyamtérképeket is készítünk. Duna- folyamtérképalbumunk a „Szép Magyar Térkép 2014” versenyen a „Tudományos térkép” kategóriában II. díjat nyert. Rendkívüli, előre nem tervezett munkáink, veszélyes körülmények közötti helytállásaink közül fontos kiemelni az ajkai vörösiszap-katasztrófát, amelynek keretében a tározóból kifolyt veszélyes anyag mennyiségét mértük fel.
 • Fény-tér-kép
  A fotogrammetria szerepe elengedhetetlen a térképkészítésben. Tevékenységünk felöleli az analóg és digitális technikával készített légi és űrfelvételek feldolgozását. Eszközparkunk segítségével számos fotogrammetriai és raszteralapú térinformatikai feladatot is a legmagasabb szakmai színvonalon végzünk el.
  MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME KÉPEKBEN
  A klasszikus fotogrammetriai feladatok ellátása mellett a fotogrammetria feladatai közé tartozik az 1939–2003 közötti időszakot, vagyis 64 évet felölelő, Magyarországon egyedülálló, történelmileg páratlan, 184.431 db archív légi felvétel digitalizálása. Ez a hazai, kiemelkedő jelentőségű légifilm adatvagyon megmentését és közzétételét jelenti. A munka során felhasznált legkorszerűbb légifilm szkennerek lehetővé teszik a 3200 dpi optikai felbontású digitális képi adat előállítását. A légifilmtár pótolhatatlan alapja a magyar fotótörténetnek, történettudománynak, földrajznak, urbanisztikának és más tudományterületeknek.
  KÜLÖNLEGES KÉPFELDOLGOZÁS
  A repülőgépről, pilóta nélküli repülőeszközről, műholdakról készített felvételek fotogrammetriai feldolgozása során a legmodernebb eszközök és eljárások segítségével ortofotókat, fotómozaikokat, fotótérképeket és ortofotó- térképeket készítünk. Több évtizedes sztereo-fotogrammetriai tapasztalattal katonai és polgári területen egyaránt használható domborzat- és felszínmodelleket, 3D-s vizualizációt és pontfelhőt állítunk elő. A munkatársaink által készített adatok és termékek különböző térbeli elemzések alapjául szolgálnak, honvédségi és polgári felhasználók számára.
  HAZAI ÉS NEMZETKÖZI LÉGTÉRBEN
  Feladatunk a honvédségi célú légifényképezési repülések végrehajtása. A Magyarországon végzett térképészeti feladatok mellett a nemzetközi színtéren részt veszünk a Nyitott Égbolt szerződés keretében végzett megfigyelő repülések teljesítésében, ellenőrzésében.
  AZ EUROATLANTI TÉRSÉG BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK ERŐSÍTÉSE
  Az EBESZ fegyverzet-ellenőri tevékenység keretében 1992-ben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés – amelynek egyik letéteményese Kanada mellett Magyarország – a Részes Államok katonai tevékenységének nyitottságát, áttekinthetőségét biztosítja. A szerződés az euroatlanti térség békéjét, stabilitását szolgálja, erősíti a kölcsönös bizalmat és biztonságot. A szerződéshez csatlakozó országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy saját területük felett megfigyelő repüléseket fogadnak, melyek keretében jellemzően katonai objektumok légifelvételezése történik.

  A külföldi partnerek által „Hungarian Open Skies Sensor Team” néven ismert légifényképészeink végzik az ellenőri tevékenység Magyarországot érintő valamennyi szenzorfeladatát:
 • a célterületeket lefedő repülési útvonalak és fényképezési tervek elkészítését és ellenőrzését,
 • a megfigyelő repülés kivitelezését, kontrollálását (szenzorműködést repülési terv betartását),
 • a manuális és digitális adatrögzítést, a repülés során rögzített légifelvételek adatkezelési eljárásainak biztosítását,
 • a légifilmek kidolgozását, másolását, digitalizálását,
 • a felvételek tartalmi kiértékelését, adatszolgáltatást, a meghatározott formátumú dokumentumok elkészítését.
 • DRÓNOK A TÉRKÉPÉSZET SZOLGÁLATÁBAN
  A honvédségi objektumok nagyméretarányú felméréseihez, lokális felmérési feladatainkhoz, a repülési akadály-adatbázisok elkészítéséhez a távérzékelési adatokat pilóta nélküli repülőeszközökkel (drónokkal) állítjuk elő. Munkatársaink végzik az adatok feldolgozását, valamint a végtermékek előállítását (3D pontfelhő elkészítését).
  TÁVÉRZÉKELÉSI FELADATOK A HAZAI LÉGTÉRBEN
  A légitávérzékelés jelene és jövője a digitális technológiáé. Országos vagy regionális léptékben a repülőgépes távérzékelt adatok széleskörűen felhasználhatók a védelmi szféra teljes spektrumában, pontos alapot szolgáltatnak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett fegyverrendszerek alkalmazásához, a kiképzések és hadgyakorlatok támogatásához, a határvédelmi feladatok támogatásához, katasztrófaesetek megelőzéséhez és elhárításához.

  Szolgáltatásaink megbízható alapot nyújtanak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett fegyverrendszerek alkalmazásához, a határvédelmi feladatok ellátásához, kiképzések és hadgyakorlatok támogatásához, katasztrófaesetek kontrollálásához (pl. dunai árvíz, vörösiszap-tragédia).
  Kapcsolat
  Zboray Zoltán geoinformációs és légiképesség-fejlesztési igazgató

  terkepeszet@hmzrinyi.hu 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.