section-ad926b0
section-3910f84

Térképészet felsőfokon

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot-2021-04-26-at-12.41.45.png

A Térképészeti Ágazat egyedülállóan az országban a teljes védelmi térképészeti vertikumot felöleli, a repülőgépes, drónos adatfelvételezéstől kezdve a geodéziai, topográfiai feladatokon át a térinformatikai, kartográfiai tevékenységekig. A létrehozott térinformatikai adatbázisok és az azokból generált térképi állományok a Magyar Honvédség és a teljes védelmi szféra feladatait segítik.

section-af47265

Itthon és a nagyvilágban

Aktív résztvevői vagyunk a nemzetközi térinformatikai munkacsoportok (pl. Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program, MGCP) projektjeinek, részt veszünk a világméretű térinformatikai adatbázisok létrehozásában. Vezető nemzetközi szakmai körök tagjaként első kézből értesülünk a legfrissebb fejlesztésekről, innovációkról. Kiemelt jelentőségű munkánk a Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50) elkészítése, amely 1:50 000-es adatsűrűségben tartalmazza az állami alapadatokat. Magyarország teljes területét felölelő adatbázisunk, melyet az egész országra kiterjedő terepi ellenőrzés, felmérés előzött meg, közigazgatási és honvédelmi célú feladatokat szolgál. További feladatunk a DITAB-50 adatbázis fejlesztése, aktualizálása, naprakész 1:25 000-es és 1:10 000-es sűrűségű adatokkal való bővítése. Szoros együttműködésben dolgozunk a légiközlekedési szakhatóságokkal, a HungaroControl Zrt. szakembereivel, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központtal.

section-c508370

Sokszínű térinformatika

Speciális, a Magyar Honvédség JAS 39 Gripen vadászrepülőgépeinek fedélzeti és földi irányítórendszerét kiszolgáló légi navigációs adatbázisokat is készítünk az ICAO- és a NATO-szabványok szerint. A magyar légtérvédelem mellett a nemzetközi feladatokhoz, Szlovénia területére és
a balti légtérrendészeti misszióhoz digitális térképészeti adatbázisokat biztosítunk. A digitális termékek mellett analóg, papíralapú térképeket is kiadunk. A DITAB-50 alapadatbázisból készülő topográfiai anyagaink a tervezési, terepi tájékozódási és prezentációs feladatokat támogatják. Félautomata, úgynevezett gyorskartografálási eljárással rövid idő alatt nyomdakész anyagok előállítására vagyunk képesek.
E technológia jövőbeni alkalmazása kiemelten fontos az állami térképellátás területén. Számos térképet és térképsorozatot újítunk fel külső vállalkozások számára.
Munkatársaink közigazgatási, közúti és vasúti, speciális NATO-szabvány szerinti térképek előállításban vesznek részt. Megrendeléseink között speciális feladatokat támogató, egyedi igényekre szabott térképek (COVID-19 Honvédelmi Irányító Törzs áttekintő térkép, migrációs útvonaltérkép, vörösiszap-katasztrófa 3D modell) is megtalálhatók.

Térképeink a Gripenek szolgálatában

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-04-28-at-12.14.46.jpg
section-57a27cb
//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/terkep.jpg

Térinformatikai adatbázisaink
és térképeink

»  Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50)

»  Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (MGCP) adatbázis

»  Tematikus úthálózati és közigazgatási térképek

»  Légiforgalmi térképek (LFC, ICAO, KALIT)

»  Polgári és Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (AIP, MILAIP)

»  Repüléstájékoztató Kiadvány (FLIP)

»  Helikopteres repülési térkép, Eljárástervező Alaptérkép, NATO-szabvány szerinti Hadműveleti  Együttműködési Térkép (JOG), Átrepülési Térkép (TFC)

section-43407d8

Földön, vízen, levegőben

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/TUN_9784.jpg

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. Felmérő Ágazata a Magyar Honvédség sokrétű tevékenységéhez szükséges térképészeti adatok, adatállományok, különböző tematikájú adatbázisok létrehozásával és feldolgozásával foglalkozik.

section-897720d

Professzionális eszközpark

A terepen történő felmérések gyors és precíz elvégzéséhez a legmagasabb technológiai szintet képviselő műszerparkkal rendelkezünk: geodéziai eszközök (nagy hatótávolságú lézerszkennerek, mérőállomások, műholdas helymeghatározó vevőberendezések, szintezőműszerek), közműkutatáshoz szükséges speciális műszerek (talajradarok, fém- és markerkeresők), valamint folyók, tavak mélységi adatainak meghatározására alkalmas szonárok. Kiemelt feladatunk a Magyar Honvédség laktanyáinak, raktárbázisainak, repülőtereinek nagyméretarányú felmérése. Minden tudással és képességgel rendelkezünk ahhoz, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett haditechnikai eszközökhöz, a fejlesztési területek kivitelezési feladataihoz nélkülözhetetlen digitális térképeket és adatbázisokat szolgáltassunk.
Komplex mérnökgeodéziai, mozgásvizsgálati elemzéseket végzünk. Többek között a pincehelyi hídépítés terhelés- vizsgálatát, MH Szolnok Helikopterbázison az üzemanyagtartályok süllyedésmérését, valamint a Hableány sétahajó mentési munkálatai során a Margit híd űrszelvényének vizsgálatát is szakállományunk végezte. Képesek vagyunk milliméteres pontossággal meghatározni az elmozdulás mértékét.
Magyarország területén több tízezer alappont található. Ezek olyan háromszögelési pontok, melyek koordinátái egy definiált koordináta-rendszerben jelennek meg. Feladatunk a katonailag fontos iránypontok felújítása, pótlása. Ez a munka komoly szakmai kihívást jelent, mert a nehéz fizikai tevékenység és a precíz, nagy pontosságú műszaki ismeretek használatának kombinációját követeli meg.

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/TUN_9565.jpg

2004-ben létrehoztunk egy hazánkban egyedülálló adatbázist (REP-60), amely az ország teljes területén tartalmazza a 60 méternél magasabb akadályokat. A folyamatosan aktualizált alapadattár mind a katonai, mind a polgári repülés számára elengedhetetlen. Ez a tevékenység jogszabályban rögzített feladatunk. A katonai repülőterek és a Központi Gyakorlótér környezetében lévő 25 méteres akadály-adatbázis (REP-25) honvédelmi célokat szolgál. Ezek az adatok bekerülnek a JAS 39 Gripen vadászrepülőgépek navigációs rendszerébe is.

Hazánk három katonai repülőterének körzetére elkészítettük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabvány
(ICAO ANNEX 15) előírásai szerinti repülésiakadály-adatbázist. Ez a terjedelmes, több ezer oldalas dokumentum tartalmazza az ország összes olyan – természetes és mesterséges – tereptárgyának helyzetét és magasságát, amely a légiforgalom szempontjából jelentőséggel bír. 2020-ban elkészítettük a polgári repülőgépek adatbázísát, aminek folyamatos aktualizálása a jövőben is feladatunk.

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/kecskemet_dfm2.jpg

Munkáink

Geodézia

»  Nagy méretarányú felmérések

»  Magasságiakadály-adatbázisok

»  Mozgásvizsgálatok, süllyedésmérés

»  Illesztőpont- és konstrukciós mérések

»  Geodéziai szakvélemények készítése

»  Energetikai tanúsítványok készítése

»  Hadisírkutatás (Körösmező, Huszt, Técső, Tokaj, Zenta)

Topográfia

»  DITAB-50 adatbázis létrehozása

»  Folyamtérképek – Duna, Tisza, Dráva

»  Ortofotó-településtérképek

»  Gyakorló- és lőtértérképek

A hagyományos topográfiai térképek helyét az elmúlt években fokozatosan átvették a digitális térképészeti adatbázisok. Topográfusainknak jelentős szerepük volt Magyarország NATO-csatlakozását megelőző többéves Térképátalakítási Programban. Részt vettünk az elmúlt évek legnagyobb térképészeti feladatában, a DITAB-50 adatbázis létrehozásában. Sikeres projektjeink közül kiemelkedik Magyarország több mint 60 stratégiailag fontos települése 1:10 000 méretarányú ortofotó alapú térképének és térinformatikai adatbázisának elkészítése. Ebben az utcahálózaton kívül a védelmi szempontból fontos objektumok és a hozzájuk kapcsolódó adatok is szerepelnek. Gyakorló- és lőtértérképeket, hajózást támogató folyamtérképeket is készítünk. Duna- folyamtérképalbumunk a „Szép Magyar Térkép 2014” versenyen a „Tudományos térkép” kategóriában II. díjat nyert. Rendkívüli, előre nem tervezett munkáink, veszélyes körülmények közötti helytállásaink közül fontos kiemelni az ajkai vörösiszap-katasztrófát, amelynek keretében a tározóból kifolyt veszélyes anyag mennyiségét mértük fel.

FOTOGRAMMETRIAI ALOSZTÁLY

Fény-Tér-Kép

A fotogrammetria szerepe elengedhetetlen a térképkészítésben. Tevékenységünk felöleli az analóg és digitális technikával készített légi és űrfelvételek feldolgozását. Eszközparkunk segítségével számos fotogrammetriai és raszteralapú térinformatikai feladatot is a legmagasabb szakmai színvonalon végzünk el.

Magyarország történelme képekben

A klasszikus fotogrammetriai feladatok ellátása mellett a fotogrammetria feladatai közé tartozik az 1939–2003 közötti időszakot, vagyis 64 évet felölelő, Magyarországon egyedülálló, történelmileg páratlan, 184.431 db archív légi felvétel digitalizálása. Ez a hazai, kiemelkedő jelentőségű légifilm adatvagyon megmentését és közzétételét jelenti. A munka során felhasznált legkorszerűbb légifilm szkennerek lehetővé teszik a 3200 dpi optikai felbontású digitális képi adat előállítását. A légifilmtár pótolhatatlan alapja a magyar fotótörténetnek, történettudománynak, földrajznak, urbanisztikának és más tudományterületnek.

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot-2021-05-03-at-10.22.06-copy-min.png

Különleges képfeldolgozás

A repülőgépről, pilóta nélküli repülőeszközről, műholdakról készített felvéte- lek fotogrammetriai feldolgozása során a legmodernebb eszközök és eljárások segítségével ortofotókat, fotómozaikokat, fotótérképeket és ortofotó- térképeket készítünk. Több évtizedes sztereo-fotogrammetriai tapasztalattal katonai és polgári területen egyaránt használható domborzat- és felszínmodelleket, 3D-s vizualizációt és pontfelhőt állítunk elő. A munkatársaink által készített adatok és termékek különböző térbeli elemzések alapjául szolgálnak, honvédségi és polgári felhasználók számára.

LÉGI FÉNYKÉPÉSZET
//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-03-at-10.57.46.png

Hazai és nemzetközi légtérben

Feladatunk a honvédségi célú légifényképezési repülések végrehajtása.
A Magyarországon végzett térképészeti feladatok mellett
a nemzetközi színtéren részt veszünk a Nyitott Égbolt-szerződés keretében végzett megfigyelő repülések teljesítésében, ellenőrzésében.

section-936168a

Az euroatlanti térség
biztonságpolitikájának erősítése

Az EBESZ fegyverzet-ellenőri tevékenység keretében 1992-ben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés – amelynek egyik letéteményese Kanada mellett Magyarország – a Részes Államok katonai tevékenységének nyitottságát, áttekinthetőségét biztosítja. A szerződés az euroatlanti térség békéjét, stabilitását szolgálja, erősíti a kölcsönös bizalmat és biztonságot. A szerződéshez csatlakozó országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy saját területük felett megfigyelő repüléseket fogadnak, melyek keretében jellemzően katonai objektumok légifelvételezése történik.
A külföldi partnerek által „Hungarian Open Skies Sensor Team” néven ismert légifényképészeink végzik az ellenőri tevékenység Magyarországot érintő valamennyi szenzorfeladatát:

» a célterületeket lefedő repülési útvonalak és fényképezési tervek elkészítését és ellenőrzését

» a megfigyelő repülés kivitelezését, kontrollálását (szenzorműködést repülési terv betartását)

» a manuális és digitális adatrögzítést, a repülés során rögzített légifelvételek adatkezelési eljárásainak biztosítását

» a légifilmek kidolgozását, másolását, digitalizálását

» a felvételek tartalmi kiértékelését, adatszolgáltatást, a meghatározott formátumú dokumentumok elkészítését.

section-17cbe8e

Drónok a térképészet szolgálatában

A honvédségi objektumok nagyméretarányú felméréseihez, lokális felmérési feladatainkhoz, a repülési akadály-adatbázisok elkészítéséhez a távérzékelési adatokat pilóta nélküli repülőeszközökkel (drónokkal) állítjuk elő. Munkatársaink végzik az adatok feldolgozását, valamint a végtermékek előállítását (3D pontfelhő elkészítését).

Távérzékelési feladatok a hazai légtérben

A légitávérzékelés jelene és jövője a digitális technológiáé. Országos vagy regionális léptékben a repülőgépes távérzékelt adatok széleskörűen felhasználhatók a védelmi szféra teljes spektrumában, pontos alapot szolgáltatnak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett fegyverrendszerek alkalmazásához, a kiképzések és hadgyakorlatok támogatásához, a határvédelmi feladatok támogatásához, katasztrófa esetek megelőzéséhez és elhárításához.

Szolgáltatásaink megbízható alapot nyújtanak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett fegyverrendszerek alkalmazásához, a határvédelmi feladatok ellátásához, kiképzések és hadgyakorlatok támogatásához, katasztrófaesetek kontrollálásához (pl. dunai árvíz, vörösiszap-tragédia).

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/terkep3.jpg
section-c472f60

KAPCSOLAT

Zboray Zoltán
Térképészeti ágazati igazgató

E-mail: terkepeszet@hmzrinyi.hu
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.

Kapcsolat

HM Zrínyi Nonprofit Kft.
Telephely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Könyv- és Térképbolt: 1024 Budapest, Fillér utca 14.

+36 1 336 2030

Támogatóink

A(z) Zrínyiek századai, 1508–1703 szakmai program megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

MMA

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk: A hmzrinyi.hu weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.