section-ad926b0
section-3910f84

Térképészet felsőfokon

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot-2021-04-26-at-12.41.45.png

A Térképészeti Ágazat egyedülállóan az országban a teljes védelmi térképészeti vertikumot felöleli, a repülőgépes, drónos adatfelvételezéstől kezdve a geodéziai, topográfiai feladatokon át a térinformatikai, kartográfiai tevékenységekig. A létrehozott térinformatikai adatbázisok és az azokból generált térképi állományok a Magyar Honvédség és a teljes védelmi szféra feladatait segítik.

section-af47265

Itthon és a nagyvilágban

Aktív résztvevői vagyunk a nemzetközi térinformatikai munkacsoportok (pl. Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program, MGCP) projektjeinek, részt veszünk a világméretű térinformatikai adatbázisok létrehozásában. Vezető nemzetközi szakmai körök tagjaként első kézből értesülünk a legfrissebb fejlesztésekről, innovációkról. Kiemelt jelentőségű munkánk a Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50) elkészítése, amely 1:50 000-es adatsűrűségben tartalmazza az állami alapadatokat. Magyarország teljes területét felölelő adatbázisunk, melyet az egész országra kiterjedő terepi ellenőrzés, felmérés előzött meg, közigazgatási és honvédelmi célú feladatokat szolgál. További feladatunk a DITAB-50 adatbázis fejlesztése, aktualizálása, naprakész 1:25 000-es és 1:10 000-es sűrűségű adatokkal való bővítése. Szoros együttműködésben dolgozunk a légiközlekedési szakhatóságokkal, a HungaroControl Zrt. szakembereivel, az MH Légi Vezetési és Irányítási Központtal.

section-c508370

Sokszínű térinformatika

Speciális, a Magyar Honvédség JAS 39 Gripen vadászrepülőgépeinek fedélzeti és földi irányítórendszerét kiszolgáló légi navigációs adatbázisokat is készítünk az ICAO- és a NATO-szabványok szerint. A magyar légtérvédelem mellett a nemzetközi feladatokhoz, Szlovénia területére és
a balti légtérrendészeti misszióhoz digitális térképészeti adatbázisokat biztosítunk. A digitális termékek mellett analóg, papíralapú térképeket is kiadunk. A DITAB-50 alapadatbázisból készülő topográfiai anyagaink a tervezési, terepi tájékozódási és prezentációs feladatokat támogatják. Félautomata, úgynevezett gyorskartografálási eljárással rövid idő alatt nyomdakész anyagok előállítására vagyunk képesek.
E technológia jövőbeni alkalmazása kiemelten fontos az állami térképellátás területén. Számos térképet és térképsorozatot újítunk fel külső vállalkozások számára.
Munkatársaink közigazgatási, közúti és vasúti, speciális NATO-szabvány szerinti térképek előállításban vesznek részt. Megrendeléseink között speciális feladatokat támogató, egyedi igényekre szabott térképek (COVID-19 Honvédelmi Irányító Törzs áttekintő térkép, migrációs útvonaltérkép, vörösiszap-katasztrófa 3D modell) is megtalálhatók.

Térképeink a Gripenek szolgálatában

section-57a27cb
//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/terkep.jpg

Térinformatikai adatbázisaink
és térképeink

»  Digitális Topográfiai Adatbázis (DITAB-50)

»  Többnemzeti Térinformatikai Együttműködési Program (MGCP) adatbázis

»  Tematikus úthálózati és közigazgatási térképek

»  Légiforgalmi térképek (LFC, ICAO, KALIT)

»  Polgári és Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (AIP, MILAIP)

»  Repüléstájékoztató Kiadvány (FLIP)

»  Helikopteres repülési térkép, Eljárástervező Alaptérkép, NATO-szabvány szerinti Hadműveleti  Együttműködési Térkép (JOG), Átrepülési Térkép (TFC)

section-43407d8

Földön, vízen, levegőben

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/TUN_9784.jpg

A HM Zrínyi Nonprofit Kft. Felmérő Ágazata a Magyar Honvédség sokrétű tevékenységéhez szükséges térképészeti adatok, adatállományok, különböző tematikájú adatbázisok létrehozásával és feldolgozásával foglalkozik.

section-897720d

Professzionális eszközpark

A terepen történő felmérések gyors és precíz elvégzéséhez a legmagasabb technológiai szintet képviselő műszerparkkal rendelkezünk: geodéziai eszközök (nagy hatótávolságú lézerszkennerek, mérőállomások, műholdas helymeghatározó vevőberendezések, szintezőműszerek), közműkutatáshoz szükséges speciális műszerek (talajradarok, fém- és markerkeresők), valamint folyók, tavak mélységi adatainak meghatározására alkalmas szonárok. Kiemelt feladatunk a Magyar Honvédség laktanyáinak, raktárbázisainak, repülőtereinek nagymé retarányú felmérése. Minden tudással és képességgel rendelkezünk ahhoz, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett haditechnikai eszközökhöz, a fejlesztési területek kivitelezési feladataihoz nélkülözhetetlen digitális térképeket és adatbázisokat szolgáltassunk.
Komplex mérnökgeodéziai, mozgásvizsgálati elemzéseket végzünk. Többek között a pincehelyi hídépítés terhelés- vizsgálatát, MH Szolnok Helikopterbázison az üzemanyagtartályok süllyedésmérését, valamint a Hableány sétahajó mentési munkálatai során a Margit híd űrszelvényének vizsgálatát is szakállományunk végezte. Képesek vagyunk milliméteres pontossággal meghatározni az elmozdulás mértékét.
Magyarország területén több tízezer úgynevezett „felsőrendű alappont” található. Ezek olyan háromszögelési pontok, melyek koordinátái egy definiált koordináta-rendszerben jelennek meg. Feladatunk a katonailag fontos iránypontok felújítása, pótlása. Ez a munka komoly szakmai kihívást jelent, mert a nehéz fizikai tevékenység és a precíz, nagy pontosságú műszaki ismeretek használatának kombinációját követeli meg.

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/TUN_9565.jpg

2004-ben létrehoztunk egy hazánkban egyedülálló adatbázist (REP-60), amely az ország teljes területén tartalmazza a 60 méternél magasabb akadályokat. A folyamatosan aktualizált alapadattár mind a katonai, mind a polgári repülés számára elengedhetetlen. Ez a tevékenység jogszabályban rögzített feladatunk. A katonai repülőterek és a Központi Gyakorlótér környezetében lévő 25 méteres akadály-adatbázis (REP-25) honvédelmi célokat szolgál. Ezek az adatok bekerülnek a JAS 39 Gripen vadászrepülőgépek navigációs rendszerébe is.

Hazánk három katonai repülőterének körzetére elkészítettük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabvány
(ICAO ANNEX 15) előírásai szerinti repülésiakadály-adatbázist. Ez a terjedelmes, több ezer oldalas dokumentum tartalmazza az ország összes olyan – természetes és mesterséges – tereptárgyának helyzetét és magasságát, amely a légiforgalom szempontjából jelentőséggel bír. 2020-ban elkészítettük a polgári repülőgépek adatbázísát, aminek folyamatos aktualizálása a jövőben is feladatunk.

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/kecskemet_dfm2.jpg

Munkáink

Geodézia

»  Nagy méretarányú felmérések

»  Magasságiakadály-adatbázisok

»  Mozgásvizsgálatok, süllyedésmérés

»  Illesztőpont- és konstrukciós mérések

»  Geodéziai szakvélemények készítése

»  Energetikai tanúsítványok készítése

»  Hadisírkutatás (Körösmező, Huszt, Técső, Tokaj, Zenta)

Topográfia

»  DITAB-50 adatbázis létrehozása

»  Folyamtérképek – Duna, Tisza, Dráva

»  Ortofotó-településtérképek

»  Gyakorló- és lőtértérképek

A hagyományos topográfiai térképek helyét az elmúlt években fokozatosan átvették a digitális térképészeti adatbázisok. Topográfusainknak jelentős szerepük volt Magyarország NATO-csatlakozását megelőző többéves Térképátalakítási Programban. Részt vettünk az elmúlt évek legnagyobb térképészeti feladatában, a DITAB-50 adatbázis létrehozásában. Sikeres projektjeink közül kiemelkedik Magyarország több mint 60 stratégiailag fontos települése 1:10 000 méretarányú ortofotó alapú térképének és térinformatikai adatbázisának elkészítése. Ebben az utcahálózaton kívül a védelmi szempontból fontos objektumok és a hozzájuk kapcsolódó adatok is szerepelnek. Gyakorló- és lőtértérképeket, hajózást támogató folyamtérképeket is készítünk. Duna- folyamtérképalbumunk a „Szép Magyar Térkép 2014” versenyen a „Tudományos térkép” kategóriában II. díjat nyert. Rendkívüli, előre nem tervezett munkáink, veszélyes körülmények közötti helytállásaink közül fontos kiemelni az ajkai vörösiszap-katasztrófát, amelynek keretében a tározóból kifolyt veszélyes anyag mennyiségét mértük fel.

FOTOGRAMMETRIAI ALOSZTÁLY

Fény-Tér-Kép

A fotogrammetria szerepe elengedhetetlen a térképkészítésben. Tevékenységünk felöleli az analóg és digitális technikával készített légi és űrfelvételek feldolgozását. Eszközparkunk segítségével számos fotogrammetriai és raszteralapú térinformatikai feladatot is a legmagasabb szakmai színvonalon végzünk el.

Magyarország történelme képekben

A klasszikus fotogrammetriai feladatok ellátása mellett a fotogrammetria feladatai közé tartozik az 1939–2003 közötti időszakot, vagyis 64 évet felölelő, Magyarországon egyedülálló, történelmileg páratlan, mintegy 175 000 darab archív légi felvétel digitalizálása. Ez a hazai, kiemelkedő jelentőségű légifilm adatvagyon megmentését és közzétételét jelenti. A munka során felhasznált legkorszerűbb légifilm szkennerek lehetővé teszik a 3200 dpi optikai felbontású digitális képi adat előállítását. A légifilmtár pótolhatatlan alapja a magyar fotótörténetnek, történettudománynak, földrajznak, urbanisztikának és más tudományterületnek.

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-03-at-10.22.06.png

Különleges képfeldolgozás

A repülőgépről, pilóta nélküli repülőeszközről, műholdakról készített felvéte- lek fotogrammetriai feldolgozása során a legmodernebb eszközök és eljárások segítségével ortofotókat, fotómozaikokat, fotótérképeket és ortofotó- térképeket készítünk. Több évtizedes sztereo-fotogrammetriai tapasztalattal katonai és polgári területen egyaránt használható domborzat- és felszínmodelleket, 3D-s vizualizációt és pontfelhőt állítunk elő. A munkatársaink által készített adatok és termékek különböző térbeli elemzések alapjául szolgálnak, honvédségi és polgári felhasználók számára.

LÉGI FÉNYKÉPÉSZET
//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/Screenshot-2021-05-03-at-10.57.46.png

Hazai és nemzetközi légtérben

Feladatunk a honvédségi célú légifényképezési repülések végrehajtása.
A Magyarországon végzett térképészeti feladatok mellett
a nemzetközi színtéren részt veszünk a Nyitott Égbolt-szerződés keretében végzett megfigyelő repülések teljesítésében, ellenőrzésében.

section-936168a

Az euroatlanti térség
biztonságpolitikájának erősítése

Az EBESZ fegyverzet-ellenőri tevékenység keretében 1992-ben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés – amelynek egyik letéteményese Kanada mellett Magyarország – a Részes Államok katonai tevékenységének nyitottságát, áttekinthetőségét biztosítja. A szerződés az euroatlanti térség békéjét, stabilitását szolgálja, erősíti a kölcsönös bizalmat és biztonságot. A szerződéshez csatlakozó országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy saját területük felett megfigyelő repüléseket fogadnak, melyek keretében jellemzően katonai objektumok légifelvételezése történik.
A külföldi partnerek által „Hungarian Open Skies Sensor Team” néven ismert légifényképészeink végzik az ellenőri tevékenység Magyarországot érintő valamennyi szenzorfeladatát:

» a célterületeket lefedő repülési útvonalak és fényképezési tervek elkészítését és ellenőrzését

» a megfigyelő repülés kivitelezését, kontrollálását (szenzorműködést repülési terv betartását)

» a manuális és digitális adatrögzítést, a repülés során rögzített légifelvételek adatkezelési eljárásainak biztosítását

» a légifilmek kidolgozását, másolását, digitalizálását

» a felvételek tartalmi kiértékelését, adatszolgáltatást, a meghatározott formátumú dokumentumok elkészítését.

section-17cbe8e

Drónok a térképészet szolgálatában

A honvédségi objektumok nagyméretarányú felméréseihez, lokális felmérési feladatainkhoz, a repülési akadály-adatbázisok elkészítéséhez a távérzékelési adatokat pilóta nélküli repülőeszközökkel (drónokkal) állítjuk elő. Munkatársaink végzik az adatok feldolgozását, valamint a végtermékek előállítását (3D pontfelhő elkészítését).

Távérzékelési feladatok a hazai légtérben

A légitávérzékelés jelene és jövője a digitális technológiáé. Országos vagy regionális léptékben a repülőgépes távérzékelt adatok széleskörűen felhasználhatók a védelmi szféra teljes spektrumában, pontos alapot szolgáltatnak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett fegyverrendszerek alkalmazásához, a kiképzések és hadgyakorlatok támogatásához, a határvédelmi feladatok támogatásához, katasztrófa esetek megelőzéséhez és elhárításához.

Szolgáltatásaink megbízható alapot nyújtanak a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett fegyverrendszerek alkalmazásához, a határvédelmi feladatok ellátásához, kiképzések és hadgyakorlatok támogatásához, katasztrófaesetek kontrollálásához (pl. dunai árvíz, vörösiszap-tragédia).

//hmzrinyi.hu/wp-content/uploads/2021/05/terkep3.jpg
section-c472f60

KAPCSOLAT

Zboray Zoltán
Térképészeti ágazati igazgató

E-mail: terkepeszet@hmzrinyi.hu
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.

Kapcsolat

HM Zrínyi Nonprofit Kft.
Telephely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Könyv- és Térképbolt: 1024 Budapest, Fillér utca 14.

+36 1 459 5305

Támogatóink

A(z) Zrínyiek századai, 1508–1703 szakmai program megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

MMA

Sütibeállításokkal kapcsolatos információk: A hmzrinyi.hu weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.